Uw job - ons werk!

Tekstvak:

IntersectoriŽle Werking Gepensioneerden

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30† 4 (09) 265 43 35† @† openbarediensten.gent@acv-csc.be: www.acv-openbarediensten.bewww.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo

Wenst u onze Intersectoriele Werking Gepensioneerden mee te ondersteunen ?
U was tewerkgesteld in een Lokaal Regionaal Bestuur, Bijzondere korpsen, Politie, Vlaamse Overheid, Federale Overheid, bij De Lijn (of een Pachter)?

U bent van harte welkom!
Contacteer ons op
(09) 265 43 30 of stuur een mailtje naar openbarediensten.gent@acv-csc.be

We gaan alsook bijkomende initiatieven uitwerken om onze leden die in de toekomst op pensioen zullen gaan, te informeren over hun pensioen en over onze IntersectoriŽle Werking Gepensioneerden.
Destijds hebben we naar aanleiding van de gewijzigde pensioenwetgeving, 2 infoavonden georganiseerd, we gaan dit onder de vorm van ĎInfo einde loopbaaní tijdens komend werkjaar opnieuw organiseren (uiteraard moeten - gezien de specifieke regelingen in de diverse sectoren - hierover afspraken gemaakt worden met de verantwoordelijke secretarissen).

Ook bieden we naast algemene informatie over de pensioenwetgeving, individuele informatie aan (wetgeving, individuele berekening,Ö). Contacteer gerust Sven De Smet onze Vakbondsconsulent voor een afspraak, op het nummer (09) 265 43 31 of stuur een e-mail naar Sven.Desmet@acv-csc.be.

Kijk-Op-Actua @ IntersectoriŽle Werking Gepensioneerden
2013 08 07 IntersectoriŽle werking Gepensioneerden Actie afschaffing Begrafenisvergoeding

Als gepensioneerd lid geniet u van volgende voordelen:
- Ondersteuning bij uw individueel pensioendossier.
- Bij pensionering ontvangt u een
getrouwheidspremie (volgens het aantal jaren (aansluitend) lidmaatschap).
- U betaalt een
verminderde bijdrage.
- U hebt recht op
medailles en bijhorende premie (op basis van het aantal jaren (aansluitend) lidmaatschap).
- U kan uw
stem laten horen via onze IntersectoriŽle Werking Gepensioneerden (zie hierboven).
- Vanuit ons Gewest Gent-Eeklo is er een vertegenwoordiging in de nationale gepensioneerden werking van ACV-Openbare Diensten.
- Het
solidariteitsprincipe tussen actieve personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden is voor ons heel belangrijk.
- We
steunen als Gewest Gent-Eeklo ten volle de IntersectoriŽle Werking Gepensioneerden.