Uw job - ons werk!

Tekstvak:

Intercommunale & Intergemeentelijke Samenw.

Intercommunale
Farys (TMVW)
Voor meer informatie over de syndicale werking en de militantenwerking, gelieve contact op te nemen met:
Peter De Paepe
Vast Afgevaardigde Farys
) (09) 265 43 37
@
Peter.Depaepe@acv-csc.be

Afvalbeheer IVM Eeklo
Kurt De Kesel
Filip Verhasselt

Inter Gemeentelijke Samenwerking
Crematorium Westlede
Ivan De Bruyne

IVAGO
Nico Colle
Tom De Brabander
Yuksel Kalaz
Brian Santens
Wesley Temmerman
Filip Van Hecke
Dirk Waeytens


CAO Onderhandelingen 2014 - 2015 (onderhandelingen afgesloten op 05/07/2014)
Meer informatie op onze blog ‘RedGent’
2014 07 05
IVAGO Protocol cao 2014-2015
2014 07 02
IVAGO Voorstel cao 2014-2015 & Stemming op 03 07 2014
2014 06 26
IVAGO Protocol Opschorten ooc en cao timing
2014 05 28
IVAGO Protocol cao onderhandelingen (onderzoek naar CA090bis) en timing verdere onderhandelingen
2014 02 13
IVAGO Opmerkingen ACV-Openbare Diensten op nota Loon- & Arbeidsvoorwaarden 16/12/2013
2014 02 13
IVAGO Opmerkingen ACV-Openbare Diensten op nota Coördinatie teksten RPR 16/12/2013
2013 12 16
IVAGO Protocol Werkzekerheid en Loon- & Arbeidsvoorwaarden
2013 12 16
IVAGO Onderhandelingen worden na 31/01/2014 heropgestart
2013 09 30
IVAGO ACV-Openbare Diensten Eisenbundel komende cao onderhandelingen
2013 09 06 IVAGO CAO Onderhandelingen Bevraging

CAO Onderhandelingen 2011-2012 (onderhandelingen afgesloten op 23/10/2014)
2010 12 23 IVAGO Kijk-Op-Actua i.v.m. CAO, Evaluatie,...
2010 12 23
IVAGO Protocol Bedrijfsakkoord 2011 - 2013
2010 12 23
IVAGO Toelichtende nota Bedrijfsakkoord 2011 - 2013
2010 12 23
IVAGO ACV mail aan voorzitter i.v.m. Standpunt ACV
2010 12 22
IVAGO ACV Powerpoint verloop onderhandelingen
2010 12 22
IVAGO Overzicht Pamfletten i.v.m. onderhandelingen
2010 12 22 IVAGO Ledenvergadering CAO 2011 2013
2010 12 16 IVAGO Finaal voorstel CAO 2011 2013
2010 12 06 IVAGO Gemeenschappelijk Eisenbundel Tweede Ronde
2010 11 09 IVAGO Gemeenschappelijk Eisenbundel CAO 2011 - 2012

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30  4 (09) 265 43 35  openbarediensten.gent@acv-csc.be  : www.acv-openbarediensten.be  www.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo