Uw job - ons werk!

Tekstvak:

Huisvestingsmaatschappijen

Paritair Comité 339 - Sociale Huisvestigingsmaatschappijen
Publicaties in Belgisch Staatsblad & FOD Werk Overleg

2012 02 22 PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Eisenbundel Sokkel Nationaal PC 339
2012 02 22
PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Uitnodiging en Agenda
2012 02 22
PC 339 Agenda Paritair Comite Sociale Huisvestigingsmaatschappijen
2012 01 31
PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Uitnodiging en Agenda
2012 01 31
PC 339 Installatievergadering
2011 12 05 FOD Werk BS PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Publicatie DG Benoeming Leden 2011 11 10
2011 12 05
FOD Werk Sociaal Overleg PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Samenstelling Werkgevers - Werknemers
2010 02 23
FOD Werk BS PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Publicatie KB 2010 02 10
2008 02 08
FOD Werk BS PC 339 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Publicatie KB 2008 01 27

Huisvestingsmaatschappijen Gent-Eeklo

De Volkshaard
2011 12 14 Huisvestigingsmaatschappij Volkshaard CAO Brugpensioen Bedienden 58 jaar 2011 - 2014
2011 12 12
Huisvestigingsmaatschappij Volkshaard CAO Brugpensioen Arbeiders 58 jaar 2011 - 2014

WoninGent - Fusie Huisvestingsmaatschappijen
(WoninGent, De Goede Werkmanswoning & De Scheldevallei)
2011 12 13 WoninGent Uitnodiging Algemene Personeelsvergadering
2011 12 06
WoninGent Brief aan de directie ivm vemindering loon en syndicale premie
2011 10 25
WoninGent Brief aan directie i.v.m. extra legale feestdag 2 november en syndicale premie
2011 10 11
WoninGent Brief aan de directie ivm wijziging uurroosters
2011 07 05
Fusie Huisvestingsmaatschappijen Standpunt ACV inzake Fusie CAO
2011 06 29
Fusie Huisvestingsmaatschappijen CAO 2 vakbonden zonder ACV
2011 05 23
Fusie Huisvestingsmaatschappijen ACV Pamflet ‘ACV is tegen verzwijgen van informatie’
2011 05 16
Fusie Gentse Huisvestingsmaatschappijen Powerpoint na laatste schorsing

WoninGent CAO’s
2012 05 01 WoninGent CAO Woon-Werkverkeer
2012 05 01
WoninGent CAO Syndicale Delegatie
2011 11 21
WoninGent CAO Syndicale Premie
2011 11 21 WoninGent CAO Toepassingsmodaliteiten Harmonisatie Fusie CAO 29 juni 2011
2011 06 29
Fusie Huisvestingsmaatschappijen CAO 2 vakbonden zonder ACV

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30  4 (09) 265 43 35  openbarediensten.gent@acv-csc.be  : www.acv-openbarediensten.be  www.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo