Uw overheidsvakbond in de Lokale Regionale Besturen LRB: Stad - Gemeente - AGB - OCMW - AZ Jan Palfijn - ZORGsector - Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Intercommunales - IGS - Huisvestingsmaatschappijen

Tekstvak:

Kijk-Op-Actua Flash LRB @ Gent-Eeklo

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30  4 (09) 265 43 35  openbarediensten.gent@acv-csc.be  : www.acv-openbarediensten.be  www.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo

Update
2016-12-02
18:58:26

 

 

Volg onze Facebook pagina
ACV Lokale Besturen Oost-Vlaanderen
https://www.facebook.com/acv.oostvllok

Kijk-Op-Actua @ 2016
2016 12 02 OCMW Merelbeke Van Ooteghem Gert Nieuwe Afgevaardigde
2016 12 07 Brandweerzone Meetjesland ACV Agendapunten Vakbondsoverleg
Nationale Betoging ZORGsector 24 november 2016

2016 11 21 ZORGsector Info Bundel ZORGplatform Gent-Eeklo i.v.m. ADVplannenDeBlock
2016 11 16
ZORGsector Nieuwsbrief ‘Aan de zijlijn staan kijken, is niet langer een optie’
2016 11 14
ZORGsector Pamflet BUS opstapplaats militanten LRB Gent-Eeklo ‘Onder Viaduct E17 Gentbrugge’
2016 11 10
ZORGSector Overzicht hoeveel dagen ADV verlies jij?
2016 11 09
ZORGsector Nota hoeveel dagen ADV verlies jij?
2016 11 24 ZORGsector Pamflet Oproep Deelname Nationale Betoging ZORG
2016 11 24
ZORGsector LRB Gent-Eeklo Aanzegging Nationale Betoging ZORGsector 24 nov. 2016
2016 10 25
ZORGsector Bericht DE BLOCK NEEMT personeel uit de zorg IN HET VIZIER

2016 10 15 ACV Openbare Sector Persmededeling Begroting 2017 Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt
2016 10 13
ACV Openbare Diensten Vacature Halftijds Secretariaatsmedewerker Gent - afgesloten op 6 november 2016
2016 10 18 - 19
Uitnodiging Event Welzijn op het Werk ZORGsector Brandweer 18 19 Oktober 2016 Ghelamco Arena
2016 10 07 Militanten Concentratie Waver Gemeenschappelijk Front Openbare Sector
2016 10 05
Brandweerzone Meetjesland ACV Verslag Vakbondsoverleg
2016 10 06
Brandweerzone Meetjesland Uitnodiging Info Vergadering na overleg 5 oktober 2016
2016 10 05
Brandweerzone Meetjesland ACV Agendapunten Vakbondsoverleg

Diverse pamfletten en info Nationale Interprofessionele Betoging 29 september 2013
2016 09 29
ACV Openbare Diensten LRB Gent-Eeklo Aanzegging aan Besturen Betoging 29 september 2016 en bijlagen
2016 09 29
ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo Oproep Deelname Nationale Betoging
2016 09 29
ACV ABVV ACLVB Gemeenschappelijk Pamflet Nationale Betoging en Vervoersafspraken Oost-Vlaanderen
2016 09 29
ACV ABVV ACLVB Gemeenschappelijk Pamflet Nationale Betoging (inhoudelijke informatie)

Info-Avond Wet Peeters
2016 09 15 ACV OVL Info's Wet Peeters en actua


Werkjaar 2016 - 2017 staat in het teken van
#aanwezigheidopdewerkvloer

2016 08 24 Havenbedrijf Gent Van Lanckere Conrad Nieuwe Afgevaardigde
2016 09 05
IVM Milieubeheer 19 Gemeenten Info-Avond Personeel Recyclageparken
2016 07 04
Stad Gent IVA Mobiliteitsbedrijf Den Hert Mireille Nieuwe Afgevaardigde
2016 06 16
Stad Gent S&L Schoonmaak Voorstelling Uw Afgevaardigden

Voortzetting opleidingstraject Project 600 tot verpleegkundige schooljaar 2016-2017
2016 06 14 Project 600 Schooljaar 2016 - 2017 Link naar DIBISS - Aanvragen vóór  4 juli 2016!
2016 06 14
Project 600 Schooljaar 2016 - 2017 Pamflet

Info over Dossier ‘Pensioenen’ Openbare Sector
Dossier Loopbaanonderbreking - Alle info op: www.ZORGKREDIET.BE
2016 09 16 ACV Openbare Diensten Brochure Vlaams ZORGkrediet september 2016
2016 09 16
Online diensten ZORGkrediet op Website www.werk.be
2016 08 31 ACV Openbare Diensten LRB Pamflet ivm ZORGkrediet en Onbezoldigd Verlof (wel nog lokaal te onderhandelen binnen LRB)
2016 08 03
Belgisch Staatsblad Publicatie ZORGkrediet
2016 04 19 ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo Loopbaanonderbreking Onder...broken Info-Avonden
2016 03 29
ACV Openbare Diensten Petitie (papieren versie) Loopbaanonderbreking Onderbroken Steun ons en teken onze Petitie
2016 03 28
ACV Openbare Diensten Brochure ‘Loopbaanonderbreking Onderbroken’
2016 03 28
ACV Openbare Diensten Dossier ‘Loopbaanonderbreking Onderbroken’ Steun ons en vul onze online petitie in!

2016 06 01 Info over Dossier ‘Afslanking Provincies
2016 06 23 Brandweerzone Meetjesland Uitnodiging Info Vergadering na overleg
2016 06 06
OCMW Gent WZC Liberteyt Voorsteling Moerman Kirsten Nieuwe Afgevaardigde
2016 06 06 Merelbeke Voorstelling Koen Van De Sype Nieuwe Afgevaardigde

Nationale Betoging Openbare Sector — 31 mei 2016
2016 05 31 Openbare Diensten Oproep Nationale Betoging 31 mei 2016
2016 05 31 ACV-Openbare Diensten Oproep Nationale Betoging Openbare Diensten Affiche en Flyer
2016 05 31
ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo Oproep en Praktische zaken Deelname Nationale Betogingen
2016 05 14
ACV-Openbare Diensten LRB Gent-Eeklo Brief aan Besturen ivm Nationale Betogingen 24 en 31 Mei 2016 en bijlagen

Gentse IJSKAR week - 23 mei t/m 29 mei 2016
Evergem - Eeklo - Merelbeke - Deinze - Zuiderpoort Gent -
IVAGO - Stad Gent WBW Proeftuinstraat - AZ Jan Palfijn Gent - Gevangenis Gent

2016 05 23 We komen naar jou toe met onze IJSKAR Overzicht Locaties

Nationale Interprofessionele Betoging — 24 mei 2016
2016 05 24 ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo Oproep en Praktische zaken Deelname Nationale Betogingen
2016 05 24 ACV Oost-Vlaanderen Pamflet Nationale Betoging Oproep en Vervoersregeling
2016 05 14
ACV-Openbare Diensten LRB Gent-Eeklo Brief aan Besturen ivm Nationale Betogingen 24 en 31 Mei 2016 en bijlagen

Sociale Verkiezingen Volkshaard — 19 mei 2016
2016 05 19 Volkshaard SV 2016 CPBW Voorstelling Kandidaten Bedienden
2016 05 19
Volkshaard SV 2016 CPBW Voorstelling Kandidaten Arbeiders

Sociale Verkiezingen WoninGent — 12 mei 2016
2016 05 12 WoninGent SV 2016 Ondernemingsraad en CPBW Voorstelling Kandidaten Arbeiders

Praktische Info i.v.m. Attest Syndicale Premie 2015
2016 03 24 Provincie Oost-Vlaanderen Heynsdaele Marieke Baert en Eline Van Den Broucke Nieuwe Afgevaardigden
2016 03 24
Provincie Oost-Vlaanderen Heynsdaele Uitnodiging Personeelsvergadering
2016 03 21
Merelbeke OCMW Uitgangspunten na Werkgroepen WZC en nieuwe datum overleg
2016 03 21
Deinze Devreese Sofie Nieuwe Afgevaardigde
2016 03 15
Provincie Oost-Vlaanderen Puyenbroeck Geert Van Laere Nieuwe Afgevaardigde
2016 03 11
Provincie Oost-Vlaanderen De Gavers Monique Kiekens Nieuwe Afgevaardigde
2016 03 02
Stad Gent Branswijk Bjorn Nieuwe Afgevaardigde
2016 02 24
AZ Jan Palfijn Gent Hermans Isola Nieuwe Afgevaardigde
2016 02 24
AZ Jan Palfijn Gent Zitdagen en Overzicht Militanten en contactgegevens
2016 02 24
Stad Gent Dienst Werk De Jaeger Marc Nieuwe Afgevaardigde
2016 02 24
Stad Gent Dienst Werk Syndicaal Afgevaardigden

Kijk-Op-Actua @ 2015
2015 12 24 Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016
2015 12 15
Brandweerzone Meetjesland ACV Verslag Vakbondsoverleg
2015 11 18
Stad Gent AC Portus Dhaene Tine Nieuwe Afgevaardigde
2015 11 16
Merelbeke OCMW Nieuwe Afgevaardigden
2015 11 13
AZ Jan Palfijn Gent ACV uw vakbond We dragen ZORG voor u!
2015 11 13
AZ Jan Palfijn Gent Zitdagen en Overzicht Afgevaardigden en Contactgegevens
2015 11 13
Stad Gent Dienst Service & Logistiek Dobbelaere Cindy Nieuwe Afgevaardigde
2015 11 13
Stad Gent Dienst FM Cel Elektriciteit Braeckman Johan Nieuwe Afgevaardigde
2015 10 27
BrandweerZone Meetjesland Bezoek Sensibiliserings Bezoek Gemeenteraad Nevele
2015 10 22
Maldegem OCMW WZC Warmhof Doreen Dewinter Nieuwe Afgevaardigde
2015 10 20
BrandweerZone Meetjesland ACV Verslag Vakbondsoverleg
2015 10 15
BrandweerZone Meetjesland Info-Vergadering FALCK Studie Uitnodiging
2015 10 02
AZ Jan Palfijn Gent Opkikkertje voor het Personeel
2015 10 01
IVAGO Verbanck Hannelore Nieuwe Afgevaardigde
2015 10 01 ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo Agenda’s 2016
2015 09 22
BrandweerZone Meetjesland ACV Verslag Vakbondsoverleg
2015 09 22
Stad Gent DiKo Voorstelling Uw Afgevaardigden
2015 09 15
AZ Jan Palfijn Gent Agendapunten ACV-Openbare Diensten

Nationale Betoging 07 oktober 2015
2015 10 07 Online inschrijving is afgesloten op maandag 5 oktober 2015
2015 10 07 Bereken hier wat de regering Michel en Bourgeois jou kost
2015 10 07 Nationale Betoging Info Wat de Regeringen NIET doen
2015 10 07
Ga mee naar Brussel op 7 oktober 2015 - Schrijf je hier online in www.acvwerkt.be
2015 10 07
Eén jaar Regering Michel Oproep Deelname Betoging & Vervoersregeling
2015 10 07
Pamflet Tax-shift
2015 10 07
Nationale Betoging - Onze Alternatieven voor een antisociaal regeringsbeleid

2015 09 10
IVAGO Voorstelling Uw Afgevaardigden ACV-GO-IVAGO
2015 09 29 Merelbeke OCMW Onderzoek Publiek ZORGbedrijf Uitnodiging Info-Avond
2015 06 22 Bericht ACV-Openbare Diensten i.v.m. Dossier Provincies
2015 04 21 Brandweerzone Meetjesland ACV Verslag Vakbondsoverleg
2015 04 22
ACV Openbare Sector FSCOD Staken niet mee op 22 april 2015
2015 03 27 IVAGO Voorstelling Uw Afgevaardigden ACV-GO-IVAGO
2015 03 19
ACV-Openbare Diensten Flyer Mensen in plaats van Cijfers
2015 03 19
Gemeenschappelijke Vakbondsconcentratie Openbare Sector Persmededeling
2015 03 30 BrandweerZone Centrum Uitnodiging Info Vergadering
2015 03 24 BrandweerZone Meetjesland Uitnodiging Info Vergadering na overleg 24032015
2015 03 24 BrandweerZone Meetjesland Kort ACV Verslag Vakbondsoverleg
2015 03 24 BrandweerZone Meetjesland ACV Agendapunten Vakbondsoverleg
2015 03 23 ACV-GO-IVAGO OOC Agendapunten
2015 03 19 De Pinte Uitnodiging Personeelsvergadering Dossier Arbeidsreglement
2015 03 11 ACV IPO Afspraak 11 maart 2015 Muntplein Brussel
2015 03 11 IPO Pamflet Gemeenschappelijk Vakbondsfront Muntplein 11.03.2015
2015 03 02
ACV-Openbare Diensten Pamflet Vakbondspremie 2014
2015 03 01 ACV Gent-Eeklo Bereikbaarheid Parking tijdens werken Ravensteinstraat

2015 02 26 OCMW Gent WZC Het Heiveld Voorstelling Koenraad Van Es Nieuwe Afgevaardigde
2015 02 25
Nazareth OCMW WZC Wielkine Voorstelling Leen Callebaut en Carine De Winter Nieuwe Afgevaardigden
2015 02 23 ACV-GO-IVAGO Voorstelling Jurgen Martens Nieuwe Afgevaardigde
2015 02 23
ACV-GO-IVAGO Voorstelling Wesley Temmerman Nieuwe Afgevaardigde
2015 02 03
Brandweerzone Meetjesland Uitnodiging ACV Info Vergadering na BOC 03 02 2015
2015 02 03
Brandweerzone Meetjesland ACV Agendapunten BOC
2015 01 06
Brandweerzone Meetjesland Voorstelling Tom Meiresonne Nieuwe Afgevaardigde
2015 01 06
Stad Gent DiKo Declercq Kimberly Nieuwe Afgevaardigde
2015 01 23
ACV-Openbare Diensten Nieuwsbrief voor het Personeel van de Provincies
2015 01 22
Brandweerzone Meetjesland Uitnodiging Info-Vergadering Vrijwilligers

© 2010 Peter Wieme